Bijsluiter Kamagra & Kamagra Jelly

Zorg ervoor dat u de bijsluiter van Kamagra grondig doorleest voordat u het middel inneemt. Voor aanvullende vragen of twijfels over het veilige gebruik van Kamagra, is het raadzaam uw huisarts te raadplegen.

Wat is Kamagra?

Kamagra is een medicijn voor de behandeling van erectiestoornissen. Een erectiestoornis treedt op wanneer de erectie niet sterk genoeg is of niet lang genoeg aanhoudt voor seksuele activiteit. Kamagra bevat sildenafil, een fosfodiësterase-type 5-remmer, die de afbraak van bloedvatverwijdende stoffen remt, essentieel voor een erectie. Dit resulteert in een langere en betere kwaliteit van de erectie, maar alleen bij seksuele opwinding. Kamagra is niet bedoeld voor vrouwen.

Voordat u Kamagra Gebruikt

Gebruik Kamagra niet als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar;
 • Allergisch bent voor sildenafil of andere ingrediënten van Kamagra;
 • Medicijnen gebruikt die nitraten of stikstofmonoxide afgeven, zoals 'poppers';
 • Ernstige hart- of leverproblemen heeft;
 • Recent een hartaanval of beroerte heeft gehad;
 • Een lage bloeddruk heeft;
 • Ooit gezichtsverlies heeft gehad door NAION;
 • Een zeldzame erfelijke oogziekte heeft;
 • Andere behandelingen tegen erectiestoornissen gebruikt.

Extra Voorzichtigheid met Kamagra

Informeer uw arts als u:

 • Bloedcelkanker, beenmergkanker, een ziekte of misvorming van uw penis heeft;
 • Een hartaandoening heeft;
 • Een maagzweer of bloedingstoornis heeft;
 • Nier- of leverproblemen heeft;
 • Plotseling verminderd zicht of gezichtsverlies ervaart.

Kamagra in Combinatie met Andere Medicijnen

Informeer uw arts over alle medicijnen die u gebruikt. Kamagra kan interacties hebben met andere medicijnen, waaronder alfablokkers en proteaseremmers.

Overige Voorzorgen

 • Oudere patiënten kunnen een aangepaste dosering nodig hebben;
 • Kamagra kan uw zicht en duizeligheid beïnvloeden, wees voorzichtig met rijden of het bedienen van machines;
 • Vermijd grote hoeveelheden alcohol voor het innemen van Kamagra.

Inname van Kamagra

Neem Kamagra ongeveer een uur voor seksuele activiteit in met water. De werking begint meestal binnen 30-60 minuten. Vermijd zware maaltijden voor snellere werking. Neem niet meer dan één dosis per dag.

Bij Overdosering

Neem nooit meer dan de voorgeschreven dosis. Bij overdosering kunnen bijwerkingen toenemen. Neem contact op met uw arts bij overdosering.

Mogelijke Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn hoofdpijn, blozen, duizeligheid, verstopte neus, spijsverteringsklachten, veranderd zicht, en spierpijn bij dagelijks gebruik.

Wanneer uw Arts Raadplegen?

Neem direct contact op met uw arts als:

 • U een erectie heeft die langer dan 6 uur aanhoudt;
 • U pijn op de borst ervaart tijdens of na seksuele activiteit;
 • U ernstige bijwerkingen ervaart of bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Hoe Kamagra Bewaren

Bewaar Kamagra buiten bereik van kinderen, onder 30 graden Celsius, in de originele verpakking. Gebruik het niet na de vervaldatum en gooi het niet weg via afvalwater of huishoudelijk afval.

Aanvullende Informatie

Kamagra 100 mg bevat sildenafil en is een generieke versie van Viagra. Het is verkrijgbaar in blauw/groene, diamantvormige tabletten, gemerkt met 'Ajanta Pharma' en 'KGR', in blisterverpakkingen van 4 tabletten.